Giỏ hàng

Contact

CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH

HAOCANH PORCELAIN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: (0227)3.781.668 - (0227)3.651.857

Fax: (0227)3.651.858

Email: haocanhtb@gmail.com * importexport@haocanhceramic.com 

Website://haocanhceramic.com/

Add: Tien Hai Industrial Park, Thai Binh, Viet Nam

Tel: (0227)3.781.668 - (0227)3.651.857

Fax: (0227)3.651.858

Email: haocanhtb@gmail.com |*|  importexport@haocanhceramic.com

Website: http://haocanhceramic.com/

Tien Hai Industrial Park, Thai Binh, Vietnam

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top