Giỏ hàng

Tankless toilets

SL01 DỘI squat toilet

Kiểu xả dội
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: manual
The product is finished with non-stick glaze.

View more
TL02 squat toilet

Kiểu xả két treo
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: hanging tank
The product is finished with non-stick glaze.

View more
Contact us
TL04 squat toilet

Kiểu xả két treo
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: hanging tank
The product is finished with non-stick glaze.

View more
Contact us
VC01 DỘI tankless toilet

Kiểu xả dội
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: manual
The product is finished with non-stick glaze.

View more
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top