Giỏ hàng

Khác

V113

Nút xả gạt
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

Flush lever
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.

Chi tiết
Liên hệ
1026

Tiết kiệm nước,

Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

ản phẩm được sử dụng men chống dính.

Nắp ngồi rơi êm

Chi tiết
Liên hệ
C515

Chậu BÀN ĐÁ để mặt tủ gương
Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
Liên hệ
1024

Tiết kiệm nước,

Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

Nắp ngồi rơi êm

Chi tiết
Liên hệ
C367

Kiểu chậu liền chân
Tiết kiệm không gian
Dễ dàng vệ sinh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
Liên hệ
T12

Xả vòi quét sạch 100%
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
T12
Liên hệ
T13

Xả vòi quét sạch 100%
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
T13
Liên hệ
C522

Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Easy to install with different types of taps
The product is finished with non-stick glazed

Chi tiết
Liên hệ
C320

Kiểu chậu liền chân
Tiết kiệm không gian
Dễ dàng vệ sinh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
Liên hệ
C319

Kiểu chậu liền chân
Tiết kiệm không gian
Dễ dàng vệ sinh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
Liên hệ
V133

Tiết kiệm nước,
Kiểu xả ngang
Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

Chi tiết
Liên hệ
C316

Chậu để mặt bàn
Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top