Giỏ hàng

Trung Kien plate ceramic

BÁT CHẤM

MC-C03 Bát chấm Minh Châu MC-C03 Bát chấm Minh Châu 

Kích thước 9.2x4.3cm

Trọng lượng: 106.10g

View more
Contact us
BÁT CƠM C02

MC-C02 Bát cơm Minh Châu 2

Kích thước 11.4x5.9cm

Trọng lượng: 200.10g

View more
Contact us
BÁT CƠM C05

MC-C05 Bát cơm Minh Châu 5 chân cao 

Kích thước 11.7x5.9cm

Trọng lượng: 177.90g

View more
Contact us
BÁT CƠM C06

MC-C06 Bát cơm Minh Châu 6

Kích thước 11.4x5.9cm

Trọng lượng: 197.70g

View more
Contact us
BÁT CƠM C07

MC-C07 Bát cơm Minh Châu 7 (Siêu thị)

Kích thước 12.0x6.0cm

Trọng lượng: 253.30g

View more
Contact us
BÁT CƠM C08

MC-C08 Bát cơm Minh Châu 8

Kích thước 11.4x5.9cm

Trọng lượng: 175.50g

View more
Contact us
BÁT CƠM CH06

MC-CH06 Bát cơm hàn Minh Châu 

Kích thước 11.7x5.9cm

Trọng lượng: 200.80g

View more
Contact us
BÁT CƠM CV06

MC-CV06 Bát cơm vằn Minh Châu 

Kích thước 11.5x5.5cm

Trọng lượng: 178.90g

View more
Contact us
BÁT CƠM CV06

MC-CV06 Bát cơm vằn Minh Châu 

Kích thước 11.5x5.5cm

Trọng lượng: 178.90g

View more
Contact us
BÁT SÚP C04

MC-C04 Bát súp Minh Châu 4          

Kích thước 10.2x5.1cm

Trọng lượng: 135.00g

View more
Contact us
BÁT SÚP CH04

MC-CH04  Bát súp Minh Châu 4 (Hàn Quốc)            

Kích thước 10.2x5.1cm

Trọng lượng: 95.90g

View more
Contact us
BÁT TÔ


View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top