Giỏ hàng

Trung Kien bowl ceramic

Bình mắm


View more
Contact us
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D03 Đĩa tiêu Minh Châu  3

Kích thước 10.4x2.6cm

Trọng lượng: 102.30g

View more
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D02 Đĩa tiêu Minh Châu 2

Kích thước 9.2x2.3cm

Trọng lượng: 69.50

View more
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D01 Đĩa tiêu Minh Châu 1

Kích thước 7.8x2.2cm

Trọng lượng: 49.10g

View more
ĐĨA XOÀI

MC-DX50  Đĩa xoài Minh châu 50

Kích thước: 50.0x35.0cm

Trọng lượng: 2627.0g

View more
Contact us
ĐĨA XOÀI

MC-DX45  Đĩa xoài Minh châu 45

Kích thước: 45.0x32.0cm

Trọng lượng: 1923.0g

View more
Contact us
ĐĨA XOÀI

MC-DX39  Đĩa xoài Minh châu 39

Kích thước: 39.0x27.5cm

Trọng lượng: 1477.9g

View more
Contact us
ĐĨA XOÀI

MC-DX35  Đĩa xoài Minh châu 35

Kích thước: 35.0x25.0cm

Trọng lượng: 1163.3g

View more
Contact us
ĐĨA XOÀI


View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top