Giỏ hàng


SỨ XƯƠNG

BONE C02

Bát cơm Minh Châu 2

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
10.35

 

Chi tiết
Liên hệ
BONE C03

Bát chấm Minh Châu 3

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
9.04.2


Chi tiết
Liên hệ
BONE C04

Bát cơm Minh Châu 4

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
10.35

 

Chi tiết
Liên hệ
BONE-CN02

Cốc cà phê Minh Châu 2

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
7.45.5Chi tiết
Liên hệ
BONE-CN03

Cốc cà phê Minh Châu 3

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
8.46.5Chi tiết
Liên hệ
BONE-CN06

Cốc có nắp Minh Châu 6

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
13.48.8Chi tiết
Liên hệ
BONE-D02

Đĩa tiêu Minh Châu 2

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
9.32.2
Chi tiết
Liên hệ
BONE-D06

Đĩa bằng Minh châu 06

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
15.62.1


 

Chi tiết
Liên hệ
BONE-D06

Đĩa bằng Minh Châu 6

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
15.61.7
Chi tiết
Liên hệ
BONE-D07

Đĩa bằng Minh Châu 7

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
18.22Chi tiết
Liên hệ
BONE-D08

Đĩa bằng Minh Châu 8

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
202.2


Chi tiết
Liên hệ
BONE-D09

Đĩa bằng Minh Châu 9

 Rộng (cm)  Cao  (cm) 
22.12.4Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top