Giỏ hàng

Minh Chau cup coffe ceramic

Bát Cơm
View more
Contact us
Bát tô


View more
Contact us
Bình mắm


View more
Contact us
CỐC COFFEE

MC-CN03 Cốc cà phê Minh châu 03 (có quai)

Kích thước: 8.3x6.5

Trọng Lượng:              197.60g

View more
Contact us
CỐC COFFEE

MC-CN02 Cốc cà phê Minh châu 02 (có quai)

Kích thước: 7.5x5.5cm

Trọng Lượng: 148.40g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN08 Cốc trụ cao Minh châu 08 (có quai)

Kích thước: 8.5x10.0cm

Trọng Lượng: 408.80g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN07 Cốc trụ cao Minh châu 07 (có quai)

Kích thước: 8.5x9.2

Trọng Lượng: 314.50g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN06 Cốc nước Minh châu 06 (có quai-có nắp)

Kích thước: 8.8x13.4cm

Trọng Lượng: 440.30g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN0502 Cốc nước Minh châu 5 (không quai)

Kích thước: 8.3x9.8cm

Trọng Lượng: 220.20g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN0501 Cốc nước Minh châu 5 (có quai)

Kích thước: 8.3x9.8cm

Trọng Lượng:              223.50g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN0402 Cốc nước Minh châu 4 (không quai)

Kích thước: 8.0x9.0cm

Trọng Lượng:              264.40g

View more
Contact us
CỐC NƯỚC

MC-CN0401 Cốc nước Minh châu 4 (có quai)

Kích thước: 8.0x9.0cm

Trọng Lượng: 266.70g

View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top