Giỏ hàng

Electrical seat cover one piece toilets

1001

Dedicated system for installing tDedicated system for installing toilet with mechanical lid (Power not required)

Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 liters/flush)

Slow-closing lid

View more
Contact us
1002 one piece toilet

Dedicated system for installing tDedicated system for installing toilet with mechanical lid (Power not required)

Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 liters/flush)

View more
1003 smart machanical one piece

Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử dụng điện)

Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

View more
1005 smart machanical one piece

Dedicated system for installing tDedicated system for installing toilet with mechanical lid (Power not required)

Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 liters/flush)

Slow-closing lid

View more
1007  smart machanical one piece

Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử dụng điện)

Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

View more
1015 smart machanical one piece

Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử dụng điện)

Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

View more
1016  smart machanical one piece

Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử dụng điện)

Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)

View more
1019  smart machanical one piece

View more
1020   one piece toilet

Electronic lid.

2 flush push-button.

Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)

View more
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top