Giỏ hàng

BỘ SẢN PHẨM ĐĨA XOÀI

ĐĨA XOÀI

MC-DX23  Đĩa xoài Minh châu 23

Kích thước: 23.0x16.0cm

Trọng lượng: 394g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX25  Đĩa xoài Minh châu 25

Kích thước: 25.0x18.4cm

Trọng lượng: 495.6g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX28  Đĩa xoài Minh châu 28

Kích thước: 27.0x19.0cm

Trọng lượng: 475.4g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX32  Đĩa xoài Minh châu 32

Kích thước: 31.0x22.0cm

Trọng lượng: 876.5g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX35  Đĩa xoài Minh châu 35

Kích thước: 35.0x25.0cm

Trọng lượng: 1163.3g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX39  Đĩa xoài Minh châu 39

Kích thước: 39.0x27.5cm

Trọng lượng: 1477.9g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX45  Đĩa xoài Minh châu 45

Kích thước: 45.0x32.0cm

Trọng lượng: 1923.0g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA XOÀI

MC-DX50  Đĩa xoài Minh châu 50

Kích thước: 50.0x35.0cm

Trọng lượng: 2627.0g

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top