Giỏ hàng


BỘ SẢN PHẨM ĐĨA TRÒN

ĐĨA TRÒN

MC-DT06 Đĩa tròn Minh Châu 6

Kích thước 15.4x2.0cm

Trọng lượng: 204.60g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT07 Đĩa tròn Minh Châu 7

Kích thước 15.5x2.6cm

Trọng lượng: 487.20g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT09 Đĩa tròn Minh Châu 9

Kích thước 22.2x2.6cm

Trọng lượng: 487.20g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT10 Đĩa tròn Minh Châu  10

Kích thước 26.0x3.0cm

Trọng lượng: 668.80g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT11 Đĩa tròn Minh Châu 11

Kích thước 28.1x3.3cm

Trọng lượng: 891.00g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT12 Đĩa tròn Minh Châu 12

Kích thước 31.0x3.6cm

Trọng lượng: 1167.20g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DT14 Đĩa tròn Minh Châu 14

Kích thước 35.0x3.9cm

Trọng lượng: 1367.00g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DTS07 Đĩa tròn sâu Minh Châu 7

Kích thước: 19.9x3.3cm

Trọng lượng: 490.0g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DTS08 Đĩa tròn sâu Minh Châu 8

Kích thước: 19.9x3.3cm

Trọng lượng: 490.0g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA TRÒN

MC-DTS09 Đĩa tròn sâu Minh Châu 9

Kích thước:  23.4x3.7cm

Trọng lượng: 494.10g

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top