Giỏ hàng

BỘ SẢN PHẨM ĐĨA LÓT

ĐĨA LÓT

MC-DLC06 Đĩa lót bát cơm Minh châu 06

Kích thước: 15.2x2.4cm

Trọng lượng: 198.60g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA LÓT

MC-DLCB06 Đĩa lót bát cơm bèo Minh châu 06

Kích Thước: 15.0 x0.4cm

Trọng lượng: g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA LÓT

MC-DLCN03 Đĩa lót cốc cà phê Minh châu 03

Kích thước: 15.9x2.3cm

Trọng lượng: 226.60g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA LÓT

MC-DLCN02 Đĩa lót cốc cà phê Minh châu 02           

Kích thước: 13.5x2.0 cm

Trọng lượng: 126.60g

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top