Giỏ hàng

BỘ SẢN PHẨM ĐĨA BẰNG

ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D01 Đĩa tiêu Minh Châu 1

Kích thước 7.8x2.2cm

Trọng lượng: 49.10g

Chi tiết
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D02 Đĩa tiêu Minh Châu 2

Kích thước 9.2x2.3cm

Trọng lượng: 69.50

Chi tiết
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D03 Đĩa tiêu Minh Châu  3

Kích thước 10.4x2.6cm

Trọng lượng: 102.30g

Chi tiết
ĐĨA BẰNG

MC-D06 Đĩa bằng Minh Châu  6

Kích thước 15.3x1.9cm

Trọng lượng: 178.50g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D07 Đĩa bằng Minh Châu  7

Kích thước 18.5x2.0cm

Trọng lượng: 280.90g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D08 Đĩa bằng Minh Châu  8

Kích thước 20.0x2.3cm

Trọng lượng: 359.90g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D09 Đĩa bằng Minh Châu  9

Kích thước 22.0x2.7cm

Trọng lượng: 495.90g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D10 Đĩa bằng Minh Châu  10

Kích thước 25.0x2.4cm

Trọng lượng: 615.90g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D11 Đĩa bằng Minh Châu  11

Kích thước 28.0 x2.7cm

Trọng lượng: 797.40g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D12 Đĩa bằng Minh Châu  12

Kích thước 31.0x3.0cm

Trọng lượng: 1046.20g

Chi tiết
Liên hệ
ĐĨA BẰNG

MC-D14 Đĩa bằng Minh Châu  14

Kích thước 35.0x3.2cm

Trọng lượng: 1405.70g

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top