Giỏ hàng

BỘ SẢN PHẨM BÁT TÔ

BÁT TÔ LOE TL07

MC-TL07 Bát tô loe Minh Châu 7

Kích thước 18.5x5.5cm

Trọng lượng: 378.80

Chi tiết
Liên hệ
BÁT TÔ LOE TL08

MC-TL08 Bát tô loe Minh Châu 8

Kích thước 20.8x6.1cm

Trọng lượng: 552.20g

Chi tiết
Liên hệ
BÁT TÔ TL10

MC-TL10 Bát tô loe Minh Châu 10

Kích thước 26.1x7.5cm

Trọng lượng: 793.00g

Chi tiết
Liên hệ
BÁT TÔ T06

MC-T06 Bát tô Minh Châu 6

Kích thước 15.0x6.3cm

Trọng lượng: 351.80g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL T07

SOUP BOWL MC-T07

Dimension: 17.8x7.1cm

Net weight: 551.70g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL T08

SOUP BOWL MC-T08 

Dimension: 19.7x6.9cm

Weight: 649.60g

Chi tiết
Liên hệ
BÁT TÔ TK06

MC-TK06 Bát tô khum Minh Châu 6

Kích thước 15.1x7.8cm

Trọng lượng: 400.40g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL TK08

MC-TK08 SOUP BOWL MINH CHAU 8

Dimension: 15.1x7.8cm

Net weight: 400.40g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL TK09

MC-TK09 Soup bowl Minh Châu 9

Dimension 23.2x11.1cm

Net weight: 1318.60g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL MC-TH06

SOUP BOWL MC-TH06 

Dimension: 15.4x7.2cm

Net weight: 404.90g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP  BOWL - TH07

SOUP BOWL MC-TH07 

Dimension: 17.7x8.2cm

Net weight: 616.20g

Chi tiết
Liên hệ
SOUP BOWL - TH08

MC-TH08 SOUP BOWL

Dimension: 20.2x9.2cm

Net weight: 829.50g

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top