Giỏ hàng

BÀN CẦU XỔM + KÉT TREO

SL01 DỘI

Kiểu xả dội
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: manual
The product is finished with non-stick glaze.

Chi tiết
Liên hệ
TL02

Kiểu xả két treo
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: hanging tank
The product is finished with non-stick glaze.

Chi tiết
Liên hệ
TL04

Kiểu xả két treo
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: hanging tank
The product is finished with non-stick glaze.

Chi tiết
Liên hệ
VM01 DỘI

Kiểu xả dội
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Flush type: manual
The product is finished with non-stick glaze.

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top