Giỏ hàng

Nước xả đều xung quanh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

All-around water flushing
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.


BÀN CẦU CỤT + KÉT TREO

VC01

Nước xả đều xung quanh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

All-around water flushing
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.

Chi tiết
Liên hệ
VC02 ( BÀN CẦU CỤT dỘI

Nước xả đều xung quanh
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

All-around water flushing
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.

Chi tiết
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top