Giỏ hàng

Tiết kiệm nước,
Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

Water-saving,
2 push-button model (3 - 6 liters/flush)
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.

BÀN CẦU 1 KHỐI 2 NÚT NHẤN (XẢ NGANG)

1008

Tiết kiệm nước,
Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.
Nắp ngồi rơi êm

Water-saving,
2 push-button model (3 - 6 liters/flush)
The product is finished with non-stick glaze.
Slow-closing lid.

Chi tiết
Liên hệ
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top