Giỏ hàng

Minh Chau bowl ceramic

ĐĨA BẰNG

MC-D06 Đĩa bằng Minh Châu  6

Kích thước 15.3x1.9cm

Trọng lượng: 178.50g

View more
Contact us
Đĩa chữ nhật


View more
Contact us
Đĩa lót


View more
Contact us
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA SỨ - BOWL CERAMIC


View more
ĐĨA TIÊU - BOWL CERAMIC

MC-D03 Đĩa tiêu Minh Châu  3

Kích thước 10.4x2.6cm

Trọng lượng: 102.30g

View more
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top