Giỏ hàng

MEDICAL SINK (LAVABO)

C521 shampoo basin


Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Easy to install with different types of taps
The product is finished with non-stick glaze

Chi tiết
Contact us
C523 shampoo basin

Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
Sản phẩm được sử dụng men chống dính

Easy to install with different types of taps
The product is finished with non-stick glazed

Chi tiết
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top